VŠB-TU Ostrava

Magnetické vlastnosti materiálů

Laboratoře

Laboratoř magneoptiky
Laboratoř magnetooptiky

Laboratoř magneto-optické Kerrovy mikroskopie
Laboratoř magneto-optické Kerrovy
mikroskopie

Laboratoř magnetismu a nizkých teplot
Laboratoř magnetismu a nizkých
teplot

Laboratoř SPM mikroskopie
Laboratoř SPM mikroskopie

Cíle a zaměření se orientují do následujících oblastí:

Povrchový magnetismus materiálů

Objemový magnetismus materiálů

Modelování magnetické odezvy materiálů

Zkoumané magnetické materiály:

Amorfní a nanokrystalické materiály na bázi Fe, Co a Ni připravené metodou rovinného lití

Bio-magnetické materiály

Permanentní magnety na bázi NdFeB

Tenké magnetické vrstvy a multivrstvy

Objemové magnetické materiály

Magnetické prášky – Fe-Ni, Fe-Al, Fe-Pd

   

Spolupráce s akademickými institucemi a aplikační sférou:

Domácí spolupráce

Zahraniční spolupráce

Aplikační sféra

Účast na řešení projektů:

Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích:

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Vybrané publikace od roku 2011:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Patenty:

Kontakty:

Vedoucí výzkumné skupiny:

Členové výzkumné skupiny:

Bc. Ing. studenti: