VŠB-TU Ostrava

prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček

Osobní údaje:

Místo narození:Praha
E-mail:jiri.lunacek@vsb.cz
Tel.:+420 59 732 4111

Akademická a vědecká kvalifikace

1981 – UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, obor: Fyzika
1982 – RNDr.: UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, obor: Fyzika pevných látek
1996 – Dr.: VŠB - TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, obor: Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu
1997 – doc.: VŠB - TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, obor: Chemická metalurgie
2011 – prof.: ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor: Aplikovaná fyzika

Průběh zaměstnání:

%          
1982 – 1983MFF UK Praha, katedra kovů, studijní pobyt u prof. Lukáče
1983 – 1987SOU Náchod, učitel fyziky
1987 – 1997odborný asistent, Katedra fyziky, HGF VŠB - TU Ostrava
1997 – 2004docent, Institut fyziky, HGF VŠB - TU Ostrava
2011 – 2015profesor, Institut fyziky, HGF VŠB – TU Ostrava
2004 – 2015vedoucí Institutu fyziky, HGF VŠB – TU Ostrava
2016 – 2017vedoucí Katedry fyziky, VŠB TU Ostrava
2018 – dosudvedoucí Katedry fyziky, VŠB TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):59
H-index (WoS):10
Počet citací (bez autocitací):279
Počet citací (včetně autocitací):383

Výzkumné zaměření

Fyzika pevných látek, studium a příprava tenkých vrstev a nanopartikulárních látek, jejich strukturní, magnetická a optická charakterizace.

Účast na řešení výzkumných projektů

Hlavní řešitel

2017 – 2020 Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace, OP VVV PAV ITI Ova
2017 – 2017 Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení, CRP2017/C18
2016 – 2017 Visegradský fond, Slezský příhraniční seminář aplikované fyziky, 21620227
2016 – 2016 Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů, ROZP2016/C20
2015 – 2015 Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů, CRP2015/C25
2008 – 2010 Příprava nanokompozitních materiálů v proudění s extrémní dynamikou, GA106/08/1092
1998 – 2000 Progresivní technologie přípravy krystalů polovodičových sloučenin metodou elektrodynamického gradientu a studium jejich vlastností, GA106/98/0444

Člen řešitelského kolektivu

2015 – 2015Studium magnetických vlastností a mezičásticových interakcí v mikro/nanočásticových práškových směsích obsahujících oxidy železa a ve dvouvrstvých amorfních slitinách, SP2015/168
2014 – 2014Umělé a přírodní magnetické senzory: mikrostrukturní amorfní slitiny na bázi železa a magnetické minerály v živých organismech, SP2014/27
2013 – 2018Projekt LO1203 – Regionální materiálně technologické centrum – program udržitelnosti
2013 – 2013Studium procesu magnetické separace mikročástic, SP2013/7
2011 – 2013Speciální optická vlákna pro zdroje superkontinua a senzory, GAP102/11/0675
2009 – 2009Optimalizace přípravy posluchačů vybraných studijních oborů, ROZP2009/19/21
2008 – 2012Regionální materiálně technologické centrum, CZ.1.05/2.1.00/01.0040
2006 – 2010Samoorganizované magnetické nanostruktury KAN400100653

Členství v odborných společnostech

Česká společnost pro nové materiály a technologie (od roku 1992).
Česká a slovenská společnost pro růst krystalů (od roku 2011).

Publikační výstupy