VŠB-TU Ostrava

Prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček

Místo narození:

Praha, Česká republika

Akademická a vědecká kvalifikace:

Pedagogická kvalifikace:

Praxe:

Vědecká činnost:

Jeho vědecká a odborná činnost je zaměřena do oblasti fyziky pevných látek, zejména výzkumu fyzikálních vlastností čistých látek, binárních slitin a vrstev. Je vedoucím doktorandských prací v oboru Aplikovaná fyzika a diplomových a bakalářských prací v oboru Aplikovaná fyzika materiálů a na katedře neželezných kovů rafinace a recyklace FMMI.

Publikační činnost:

Je autorem nebo spoluautorem více než 100 publikací, z toho 30 v mezinárodních recenzovaných časopisech s IF, 24 v recenzovaných časopisech, 53 ve sbornících mezinárodních a tuzemských konferencích.

Účast na českých grantových projektech:

V současné době je členem řešitelských kolektivů v grantových projektech GAČR, MŠMT, RMTVC.

Členství:

Od roku 1992 je členem České společnosti pro nové materiály a technologie (dříve ČSSNMT).

Publikační činnost:

Seznam publikací (.doc)