VŠB-TU Ostrava

Ing. Marek Nikodým, Ph.D.

Osobní údaje:

Místo narození:Třinec, Česká republika
E-mail:marek.nikodym@vsb.cz
Tel.:+420 59 732 3158

Akademická a vědecká kvalifikace

1998 – Ing.: VUTBrno, Fakulta strojního inženýrství, obor matematické inženýrství.
2010 – Ph.D.: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor matematické inženýrství, téma: regularita slabého řešení parciálních diferenciálních rovnic

Průběh zaměstnání:

2004 – 2018Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - TU Ostrava, odborný asistent
2018 – dosudKatedra fyziky, VŠB - TU Ostrava, odborný asistent

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):5
H-index (WoS):2
Počet citací (bez autocitací):11
Počet citací (včetně autocitací):11

Výzkumné zaměření

Numerické řešení diferenciálních rovnic, numerické řešení soustav nelineárních rovnic, programování v Matlabu. Aproximaximační modely hysterezních křivek.

Publikační výstupy