VŠB-TU Ostrava

Ing. Lucie Gembalová Ph.D.

Osobní údaje:

Místo narození:Ostrava
E-mail:lucie.gembalova@vsb.cz
Tel.:+420 597 325 464

Akademická a vědecká kvalifikace

2000 – Ing.: VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI), Obor: Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů.
2010 – Ph.D.: VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta (HGF), Studijní program: Fyzika, Obor: Aplikovaná fyzika, Disertační práce: Určování fyzikálně-mechanických vlastností materiálů z jeho porušení kapalinovým paprskem

Praxe:

2000 – 2006Mittal Steel Ostrava a. s., metodik RFA (rentgenová fluorescenční spektrometrie)
2006 – 2010VŠB-TU Ostrava, Institut fyziky, Fyzikální měření
2011 – 2013VŠB-TU Ostrava, Regionálně materiálově technologické výzkumné centrum (RMTVC), Junior Researcher
2013 – 2015VŠB-TU Ostrava, česko-polský projekt„Hodnocení koncentrací PAUa těžkých kovů na povrchu odvalůa v okolí průmyslových podniků“, spoluřešitel
2013 – dosudVŠB-TU Ostrava, Institut čistých technologií (ICT), Junior Researcher
2017 – dosudVŠB-TU Ostrava, Katedra fyziky, odborný asistent

Pedagogické aktivity:

Dolní oblast Vítkovic – Svět techniky, lektor
VŠB-TU Ostrava, Jak oživit výuku fyziky aneb Aplikovaná fyzika, lektor

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):11
H-index (WoS):5
Počet citací (bez autocitací):100
Počet citací (včetně autocitací):104

Výzkumné zaměření

Aplikace abrazivního kapalinového paprsku určování fyzikálně mechanických vlastností materiálu, výzkum transformátorových ocelí (GOES) – studium izolačních vrstev transformátorových ocelí a jejich vliv na magnetické vlastnosti, analýza struktury a prvkového složení materiálů (Laboratoř RTG difrakce a Laboratoř elektronové mikrosondy).

Publikační výstupy