VŠB-TU Ostrava

Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.

Osobní údaje:

Místo narození:        Ostrava, Česká republika
E-mail:          kamila.hrabovska@vsb.cz
Tel.:           +420 59 732 3158

Akademická a vědecká kvalifikace

2003 -         Ing.: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, obor: Strojírenská technologie
2006 -         Ph.D.: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, obor: Strojírenská technologie
2011 -         VŠB - TU Ostrava, Program celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění
     dalších zákonů. Program: Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů.
2012 -  Ing.Paed.IGIP: International Society for Engineering Education, (IGIP-Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik),
       pedagogické vzdělání učitelů inženýrů v Evropě.
2016 -  Mgr.: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, obor: Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy

Průběh zaměstnání:

2004 – 2005         kmenový pracovník, VŠB - TU Ostrava, MTVC
2005 – 2006         pracovník pro vědu a výzkum, VŠB - TU Ostrava, CPIT
2006 – 2016         odborný asistent, Institut fyziky, HGF, VŠB - TU Ostrava
2016 – dosud       odborný asistent, Katedra fyziky VŠB - TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):      35
H-index (WoS):         4
Počet citací (bez autocitací):      28
Počet citací (včetně autocitací):       35

Výzkumné zaměření

Optické a magnetické vlastnosti pevných a práškových materiálů, magneto-optické Kerrovy a Faradayovy jevy, povrchové inženýrství: organické povlaky, sklokeramické povlaky a jejich vlastnosti.

Účast na řešení výzkumných projektů

Člen řešitelského kolektivu

2006 –       Projekt: Vývoj nového materiálu pro antikorozní ochranu trubek (rychleschnoucího a ekologického). Projekt řešený v rámci podpory
        inovačních aktivit malého a středního podnikání, vědy a výzkumu, vyhlášených Magistrátem města Ostravy. Číslo projektu: 1239 205 OEN.
2007 – 2010         Projekt GAAV KAN 400100653 „Samoorganizované magnetické nanostruktury“, (hl. řešitel: Ing. Ján Lančok, Ph.D.).
2008 – 2012         Projekt: NANO - 07 Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany materiálů hutní produkce, KONTAKT ME 08083,
          (hl. řešitel: doc. Ing. Jitka Podjuklová, Ph.D.).
2010 –         Projekt OPVKCZ.1.07/2.3.00/09.0235: Nové talenty pro vědu a výzkum.
2016 – 2017        Projekt LO1203 – „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum – program udržitelnosti“
         (hl. řešitel: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.).
2016 – 2017        Projekt Visegradského fondu „Slezský přeshraniční workshop aplikované fyziky“ (hl. řešitel: prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček).

Publikační výstupy
Výstupy aplikovaného výzkumu a spolupráce s průmyslem