VŠB-TU Ostrava

prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.

Osobní údaje:

Místo narození:Vsetín
E-mail:ondrej.zivotsky@vsb.cz
Tel.:+420 59 732 3361

Akademická a vědecká kvalifikace

2003 – Ing.: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor: Optoelektronika
2006 – Ph.D.: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor: Elektronika
2014 – doc.: UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor: Aplikovaná fyzika
2021 – prof.: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor: Aplikovaná fyzika

Průběh zaměstnání:

2005 – 2013odborný asistent, Institut fyziky, HGF, VŠB - TU Ostrava
2014 – 2015docent, Institut fyziky, HGF, VŠB - TU Ostrava
2008 – 2014vědecký tajemník, Institut fyziky, HGF, VŠB - TU Ostrava
2013 – 2014zástupce vedoucího Institutu fyziky, HGF, VŠB - TU Ostrava
2016 – 2017docent, Katedra fyziky, VŠB - TU Ostrava
2016 – 2017zástupce vedoucího Katedry fyziky pro VaV, VŠB - TU Ostrava
2018 – 2021docent, Katedra fyziky, FEI, VŠB - TU Ostrava
2018 – dosud zástupce vedoucího Katedry fyziky pro VaV, FEI, VŠB - TU Ostrava
2021 – dosud profesor, Katedra fyziky, FEI, VŠB - TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):94
H-index (WoS):11
Počet citací (bez autocitací):376
Počet citací (včetně autocitací):473

Výzkumné zaměření

Optické a magnetické vlastnosti pevných a práškových materiálů, magneto-optické Kerrovy a Faradayovy jevy, šíření světla v tenkých a tlustých
anizotropních vrstvách.

Zahraniční stáže

2002 – Varšavská Technologická Univerzita, Fakulta fyziky, Varšava, Polsko. Vedoucí laboratoře: Dr. A. W. Domański. Desetidenní stáž.
2006 – 2007Univerzita Rouen, Skupina Fyziky Materiálů, Rouen, Francie. Vedoucí laboratoře: prof. J. Teillet. 9 měsíců.
2014 – Ural Federal University, Jekatěrinburg, Rusko. Vedoucí laboratoře: prof. V. S. Tsepelev. 2 měsíce.

Účast na řešení výzkumných projektů

Hlavní řešitel

2010 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP/2010150 pod MŠMT – „Vývoj pokročilých spektroskopických a elipsometrických metod pro studium nanostruktur“.
2011 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2011/26 pod MŠMT – „Objemová magnetická měření pevných a práškových materiálů pomocí vibračního magnetometru VSM“.
2012 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2012/78 pod MŠMT – „Infračervená magnetooptická vektorová magnetometrie“.
2018 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2018/43 pod MŠMT – „Studium povrchových a objemových magnetických vlastností austenitických ocelí a Heuslerových slitin na bázi Fe. Měření kvality směšování při vzniku abrazivního vodního paprsku (AWJ)“.
2019 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2019/26 pod MŠMT – „Charakterizace materiálů z hlediska jejich optických, magnetických a mechanických vlastností a jejich interakce se zářením“.
2020 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2020/45 pod MŠMT – „Diagnostika, charakterizace a modelování vybraných materiálů a jejich fyzikální vlastností“.
2021 – 2023 Projekt GAČR 21-05339S „Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn”.
2021 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2021/64 pod MŠMT – „Diagnostika, charakterizace a modelování vybraných materiálů a jejich fyzikální vlastností II“.

Člen řešitelského kolektivu

2006 – 2010Projekt GAAV KAN 400100653 „Samoorganizované magnetické nanostruktury“, (hl. řešitel: Ing. Ján Lančok, Ph.D.).
2008 – 2012Evropský projekt CZ.1.05/2.1.00/01.0040 „RMTVC – Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“(hl. řešitel: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.).
2011 – 2013Projekt GAČR P205/11/2137 „Magnetofotonické interakce v reálných nanostrukturách“ (hl. řešitel: prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.).
2011 – 2014Evropský projekt CZ.1.07/2.3.00/20.0074 „Nanotechnologie – báze pro mezinárodní spolupráci“(hl. řešitel: prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.).
2013 – 2015Projekt GAČR 13-13709S „Magnetické kompozitní materiály pro odstraňování polutantů“ (hl. řešitel: prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc.).
2013 – 2018Projekt LO1203 – „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum – program udržitelnosti“(hl. řešitel: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.).
2016 – Projekt Visegradského fondu „Slezský přeshraniční workshop aplikované fyziky“ (hl. řešitel: prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček).
2017 – Centralizovaný rozvojový projekt CRP2017/C18 „Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení“(hl. řešitel: prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček).
2018 – Evropský projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007399 „Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace“ (hl. řešitel: prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček).
2018 – Bilaterální projekt LTARF18031 „Vývoj fyzikálně-chemických a inženýrských základů pro iniciaci inovativní úsporné technologie výroby vysoce výkonných permanentních magnetů na bázi (Nd,R)-Fe-B (R = Pr, Tb, Dy, Ho) s nízkým obsahem kovů vzácných zemin“ (hl. řešitel: doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.).
2019 – Projekt GAČR 19-07460S „Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro pokročilé aplikace“ (hl. řešitel: prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.).

Členství v odborných společnostech

Jednota českých matematiků a fyziků (člen výboru pobočného spolku Ostrava od roku 2014).

Organizace mezinárodních konferencí

Člen technické programové komise 9th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators (Praha, 1.- 4.7. 2012, www.emsa2012.org).

Publikační výstupy
Výstupy aplikovaného výzkumu a spolupráce s průmyslem