VŠB-TU Ostrava

doc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.

Osobní údaje:

Datum a místo narození:   3.9.1979, Vsetín
E-mail:          ondrej.zivotsky@vsb.cz
Tel.:           +420 59 732 3361

Akademická a vědecká kvalifikace

2003 -              Ing.: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor: Optoelektronika
2006 -              Ph.D.: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor: Elektronika
2014 -              doc.: UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor: Aplikovaná fyzika

Průběh zaměstnání:

2005 – 2013              odborný asistent, Institut fyziky, HGF, VŠB - TU Ostrava
2014 – 2015              docent, Institut fyziky, HGF, VŠB - TU Ostrava
2008 – 2014              vědecký tajemník, Institut fyziky, HGF, VŠB - TU Ostrava
2013 – 2014              zástupce vedoucího Institutu fyziky, HGF, VŠB - TU Ostrava
2016 – dosud            docent, Katedra fyziky, VŠB - TU Ostrava
2016 – dosud            zástupce vedoucího Katedry fyziky pro VaV, VŠB - TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):      66
H-index (WoS):         7
Počet citací (bez autocitací):   127
Počet citací (včetně autocitací):    189

Výzkumné zaměření

Optické a magnetické vlastnosti pevných a práškových materiálů, magneto-optické Kerrovy a Faradayovy jevy, šíření světla v tenkých a tlustých anizotropních vrstvách.

Zahraniční stáže

2002                      Varšavská Technologická Univerzita, Fakulta fyziky, Varšava, Polsko. Vedoucí laboratoře: Dr. A. W. Domański. Desetidenní stáž.
2006 – 2007          Univerzita Rouen, Skupina Fyziky Materiálů, Rouen, Francie. Vedoucí laboratoře: prof. J. Teillet. 9 měsíců.
2014                      Ural Federal University, Jekatěrinburg, Rusko. Vedoucí laboratoře: prof. V. S. Tsepelev. 2 měsíce.

Účast na řešení výzkumných projektů

Hlavní řešitel

2010                     Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP/2010150 pod MŠMT – „Vývoj pokročilých spektroskopických a elipsometrických
                             metod pro studium nanostruktur“.
2011                     Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2011/26 pod MŠMT – „Objemová magnetická měření pevných a práškových
                             materiálů pomocí vibračního magnetometru VSM“.
2012                     Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2012/78 pod MŠMT – „Infračervená magnetooptická vektorová magnetometrie“.

Člen řešitelského kolektivu

2006 – 2010        Projekt GAAV KAN 400100653 „Samoorganizované magnetické nanostruktury“, (hl. řešitel: Ing. Ján Lančok, Ph.D.).
2008 – 2012        Evropský projekt CZ.1.05/2.1.00/01.0040 „RMTVC – Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“
                            (hl. řešitel: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.).
2011 – 2013        Projekt GAČR P205/11/2137 „Magnetofotonické interakce v reálných nanostrukturách“ (hl. řešitel: prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.).
2011 – 2014        Evropský projekt CZ.1.07/2.3.00/20.0074 „Nanotechnologie – báze pro mezinárodní spolupráci“
                            (hl. řešitel: prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.).
2013 – 2015        Projekt GAČR 13-13709S „Magnetické kompozitní materiály pro odstraňování polutantů“ (hl. řešitel: prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc.).
2013 – 2018        Projekt LO1203 – „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum – program udržitelnosti“
                            (hl. řešitel: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.).
2016                     Projekt Visegradského fondu „Slezský přeshraniční workshop aplikované fyziky“ (hl. řešitel: prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček).
2017                     Centralizovaný rozvojový projekt CRP2017/C18 „Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení“
                            (hl. řešitel: prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček).

Členství v odborných společnostech

Jednota českých matematiků a fyziků (člen výboru pobočného spolku Ostrava od roku 2014).

Organizace mezinárodních konferencí

Člen technické programové komise 9th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators (Praha, 1.- 4.7. 2012, www.emsa2012.org).

Publikační výstupy
Výstupy aplikovaného výzkumu a spolupráce s průmyslem