VŠB-TU Ostrava

zavřít

Přihlášky do přijímacího řízení oboru Aplikovaná fyzika najdete na adrese http://uchazec.vsb.cz

Události:

Dne 27. března 2019 od 10:00 hod. proběhne na VŠB - TU Ostrava v nové aule
Vědecko - výzkumný seminář
. Bližší informace najdete v pozvánce a programu semináře.Vítejte na domovské stránce Katedry fyziky, která je součástí Fakulty elektrotechniky a informatiky. Katedra zajišťuje výuku i výzkum v oblasti fyziky a souvisejících disciplín.

Katedra fyziky garantuje předměty v akreditovaném studijním oboru APLIKOVANÁ FYZIKA,
významnou měrou se taky podílí na vyúce oboru NANOTECHNOLOGIE.

Zajišťuje také výuku fyziky a navazujících předmětů na šesti technických fakultách:

Katedra je zapojena do řady mezinárodních a národních projektů, spolupracuje s domácími i zahraničními pracovišti a s praxí.

Studijní materiály

Věda a výzkum