VŠB-TU Ostrava

Progresivní technologie porušování materiálů

Laboratoře

Kapalinový paprsek - Laboratoř J165 (mokrá část)
Kapalinový paprsek - Laboratoř J165
(mokrá část)

Kapalinový paprsek - Laboratoř J163 (suchá část)
Kapalinový paprsek - Laboratoř J163
(suchá část)

Cíle a zaměření se orientují do následujících oblastí:

Porušování materiálů čistým vodním paprskem

Porušování materiálů abrazivním vodním paprskem

Zkoumané materiály:

Amorfní a krystalické materiály veškerých druhů, zejména následující

Oceli

Horniny

Neocelové kovové materiály

Skla

Keramické materiály

Betony

Plasty

Spolupráce s akademickými institucemi a aplikační sférou:

Spolupráce s akademickými pracovišti

Aplikační sféra

Účast na řešení projektů:

Vybrané publikace od roku 2012:

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Patenty:

Kontakty:

Vedoucí výzkumné skupiny:

Členové výzkumné skupiny:

Ph.D. studenti:

Bc. Ing. studenti: