VŠB-TU Ostrava

Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.

Místo narození:

Karviná - Ráj, Česká republika

Akademická a vědecká kvalifikace:

Pedagogická kvalifikace:

1994 – obhajoba závěrečné práce PGS učitelství odborných předmětů: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Praxe:

Vědecká činnost:

Ve vědecké a odborné činnosti se zaměřuje na fyzikální problematiku porušování materiálů kapalinovými paprsky a laserovým zářením (zejména ve speciálních podmínkách), na zvýšení efektivnosti kapalinového paprsku (především užitím netradičních metod při jeho generování) a také na využití matematicko-fyzikálních modelů při automatizaci technologických procesů s kapalinovými paprsky. Je členem oborové rady doktorského studia oborů Aplikovaná fyzika a Hornictví a hornická geomechanika a Automatizace technologických procesů i školitelem v těchto oborech doktorského studia.

Práce na grantových projektech:

Od roku 1982 dosud se účastnil jako řešitel, spoluřešitel nebo člen řešitelského kolektivu 16 projektů a grantů na národní i mezinárodní úrovni. Aktuálně je zapojen jako Senior researcher do projektu RMTVC (Regionální materiálově technologické výzkumné centrum)

Členství ve vědeckých společnostech:

Publikační činnost:

Je autorem nebo spoluautorem více než 220 publikací. Z toho jsou 3 kapitoly v monografiích v cizím jazyce, 6 článků v časopisech s IF, 11 článků v recenzovaných zahraničních časopisech, 11 článků v tuzemských recenzovaných časopisech, 63 článků ve sbornících mezinárodních symposií a vědeckých konferencí (z toho 19 v recenzovaných sbornících) a 22 článků ve sbornících národních vědeckých konferencí, 75 výzkumných zpráv, 2 expertízy, 1 udělený patent, 3 zapsané užitné vzory a 6 registrovaných funkčních vzorků.

Seznam publikací (.pdf)