VŠB-TU Ostrava

Doc. Ing. Irena Hlaváčová Ph.D.

Místo narození:

Praha, Česká republika

Akademická a vědecká kvalifikace:

Pedagogická kvalifikace:

1994 – obhajoba závěrečné práce PGS učitelství odborných předmětů: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Praxe:

Vědecká činnost:

Ve vědecké a odborné činnosti se zaměřuje na teoretický a experimentální výzkum vysokoenergetického vodního paprsku, měření tlaků, silových účinků paprsku a deformace řezu, generací modulovaných paprsků, problematiku rezonančních dutin, numerickou simulaci proudění stlačitelné kapaliny a otázky bezpečnosti a ochrany životního prostředí spojené s technologií kapalinového paprsku. Zabývá se též abrazivními paprsky zejména výzkumem týkajícím vlivu materiálových vlastností na kvalitu řezu, výzkum abrazivních materiálů, řezání těžkoobrobitelných materiálů a rozmělňováním materiálových částic v protiběžných paprscích (abrazivní kapalinové paprsky využívané k dezintegraci částic).

Publikační činnost:

Od roku 1997 je autorkou a spoluautorkou více než 40 publikací; z toho 2 kapitol v zahraniční odborné monografii, 5 článků v časopisech s IF, 5 článků v mezinárodních recenzovaných časopisech, 3 článků v tuzemských recenzovaných časopisech, 19 článků ve sbornících mezinárodních vědeckých konferencí a 5 článků ve sbornících národních vědeckých konferencí.

Účast na českých grantových projektech:

Účast na mezinárodních grantových projektech:

Publikační činnost:

Seznam publikací (.docx)

Informace pro studenty:

Fyzika I (.htm)
Fyzika II (.htm)
Aplikovaná fyzika (.htm)