VŠB-TU Ostrava

RNDr. Josef Poláček, CSc.

Osobní údaje:

Místo narození:Frýdek-Místek
E-mail:josef.polacek@vsb.cz
Tel.:+420 59 732 3101

Akademická a vědecká kvalifikace

1985 –Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze obor: Fyzika kovů
1996 – CSc.: Ústav Geoniky Ostrava

Průběh zaměstnání:

1985 – 1993odborný asistent, Hornický ústav AV Ostrava (dnes Ústav Geoniky)
1993 – 2015odborný asistent, Institut fyziky, HGF, VŠB - TU Ostrava
2016 – dosudodborný asistent, Katedra fyziky, VŠB - TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):   4

Výzkumné zaměření

Problematika vysokotlakého vodního paprsku a nanotechnologií.

Publikační výstupy
Výstupy aplikovaného výzkumu a spolupráce s průmyslem