VŠB-TU Ostrava

RNDr. Eva Janurová, Ph.D.

Akademická a vědecká kvalifikace:

Pedagogická kvalifikace:

1990 – obhajoba závěrečné práce PGS VŠ pedagogiky, Filosofická fakulta, UP Olomouc

Praxe:

Vědecká činnost:

Ve vědecké a odborné činnosti se zaměřuje na studium akustické emise a její případné využití pro analýzu kvalitativních i kvantitativních parametrů charakterizujících interakci materiálů. Poznatky aplikuje zejména na interakci kapalinového paprsku s pevnými látkami, kde se podílí na řešení zařízení pro dálkové sledování činnosti kapalinového paprsku prostřednictvím akustické emise z interakčního prostoru. Zároveň sleduje kvalitu povrchu materiálu obrobeného kapalinovým paprskem.

Publikační činnost:

Je spoluautorkou 20 publikací; z toho 10 článků ve sbornících mezinárodních vědeckých konferencí, 3 monografií a 4 učebnic v rodném jazyce, 3 článků ve sbornících národních vědeckých konferencí a 3 vědeckovýzkumných a vědeckotechnických zpráv.

Účast na českých grantových projektech:

Je členkou řešitelského kolektivu v grantových projektech ( GAČR, MŠMT, MPO, EU) a řešitelského kolektivu HS.

Členství:

Členka Komise pro fyziku na VŠT a Z, členka Terminologické komise pro fyziku při JČMF, členka výboru pro FO při JČMF.

Publikační činnost:

Seznam publikací (.doc)