VŠB-TU Ostrava

Optická diagnostika

Laboratoře

Laboratoř interferometrie
Laboratoř interferometrie


Laboratoř vláknové optiky
Laboratoř vláknové optiky

Výzkumné oblasti:

Blochovy povrchové vlny

Plazmonika

Optické vláknové senzory

Optické senzory

Disperzní charakterizace optických vláken

Disperzní charakterizace optických materiálů

Optická chrakterizace tenkých vrstev

Spolupráce s akademickými institucemi a aplikační sférou:

Domácí spolupráce

Zahraniční spolupráce

Aplikační sféra

Účast na řešení projektů:

Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích:

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Vybrané publikace od roku 2011:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Kontakty:

Vedoucí výzkumné skupiny:

Členové výzkumné skupiny:

Ph.D. studenti: