VŠB-TU Ostrava

Optická diagnostika

Konkrétní cíle a zaměření se orientují do následující oblasti:

Módová disperze nanostrukturovaných optických vláken

Laboratoř interferometrie a vláknové optiky

Místnost: G408, G410
Laboratoř je orientována na měření parametrů a charakteristik izotropních a anizotropních optických materiálů, tenkovrstvých systémů, optických vláken a na jejich aplikace v oblasti vláknově-optických senzorů. Laboratoř je vybavena sestavami Michelsonova a Machova-Zehnderova interferometru, které umožňují s využitím metod spektrální interferometrie v bílém světle měření skupinové disperze jak izotropních materiálů, tak anizotropních krystalů známé tloušťky, měření disperze skupinového dvojlomu krystalů známé tloušťky, bezkontaktní měření tlouštěk izotropních a anizotropních krystalů známé disperze, měření disperze dvojlomu polarizačních optických vláken, popř. skupinové mezividové disperze vícevidových optických vláken.

Další sestavy v laboratoři umožňují s využitím metod spektrální interferometrie a reflektometrie v bílém světle měření tlouštěk tenkovrstvých struktur o známých optických charakteristikách, resp. 1D profilometrii. Laboratoře lze dále využít při analýze mnohovidového spektra polovodičových laserů metodou Fourierovy spektroskopie, resp. při ověřování funkčnosti interferenčních vláknově-optických senzorů.

Přístrojové vybavení laboratoře:
Optické desky 70x70 cm a 90x90 cm (Melles Griot), antivibrační optický stůl (Standa), halogenové lampy s optikou (7 a 21 W, Ocean Optics), kompaktní vláknový spektrometr S2000 (Ocean Optics) a A/D převodníkem a PC, Michelsonovy a Machovy-Zehnderovy interferometry s vláknovými kolimátory (Ocean Optics, Thorlabs), polopropustnými a kovovými zrcadly (Thorlabs), resp. mikroposuvy (Thorlabs) a piezoposuvy (Physik Instrumente), interferenční mikroskop (Karl Zeiss Jena), Wollastonův hranol (Thorlabs), polarizátory (Polaroid), detektory záření (Thorlabs), osciloskop (Tektronix), optický atenuátor (Mikrokom), měřič výkonu (EXFO), zdroj záření (EXFO), identifikátor vláken (EXFO), čítače (Tektronix), multimetry (Tektronix), zdroje (Tesla, Tektronix), polovodičové lasery (Toshiba, Sanyo), lámačka vláken (Siemens), CCD kamery, mechanické prvky (držáky, posuvy), optické prvky (čočky, hranoly, mřížky).

Sestava s Michelsonovým interferometrem
Sestava s Michelsonovým interferometrem
pro měření polarizační vidové a mezividové disperze

Sestava s Machovým-Zehnderovým interferometrem
Sestava s Machovým-Zehnderovým
interferometrem pro měření chromatické disperze