VŠB-TU Ostrava

Doc. RNDr. Petr Hlubina CSc.

Místo narození:

Ostrava - Zábřeh, Česká republika

Akademická a vědecká kvalifikace:

Praxe:

Publikace (od 1. 1. 2005)

Publikace (do 31. 12. 2004)

Publikace v recenzovaných zahraničních odborných časopisech: (anglicky)

Publikace v českých odborných časopisech:

Publikace ve sbornících domácích a zahraničních odborných konferencí:

Ostatní odborné publikace:

Popularizační a jiné přednášky:

Různé zdroje:

Optika:

Fyzika: