VŠB-TU Ostrava

prof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.

Osobní údaje:

Místo narození:Ostrava
E-mail:petr.hlubina@vsb.cz
Tel.:+420 59 732 3134

Akademická a vědecká kvalifikace

1983 – UJEP (MU) Brno, Přírodovědecká fakulta, obor: Fyzikální elektronika
1983 – RNDr.: UJEP (MU) Brno, Přírodovědecká fakulta, obor: Fyzikální elektronika
1993 – CSc.: UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor: Kvantová elektronika a optika
1998 – doc.: UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor: Kvantová elektronika a optika

Průběh zaměstnání:

1984 – 1993asistent, Katedra fyziky, HGF VŠB - TU Ostrava
1993 – 1998odborný asistent, Institut fyziky, FPF SU v Opavě
1998 – 2004docent, Institut fyziky, FPF SU v Opavě
2004 – 2016docent, Institut fyziky, HGF VŠB – TU Ostrava
2016 – docent, Katedra fyziky, VŠB – TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):199
H-index (WoS):23
Počet citací (bez autocitací):756

Výzkumné zaměření

Optická diagnostika, interferometrie, tenké vrstvy, vláknová optika, optické senzory a plazmonika. Studium a charakterizace tenkých vrstev a optických vláken optickými metodami.

Zahraniční stáže

1992 –          Varšavská polytechnika, Fakulta fyziky, Varšava, Polsko. Vedoucí laboratoře: Dr. A. W. Domański. Desetidenní stáž.

Účast na řešení výzkumných projektů ( od r. 2005)

Hlavní řešitel

2006 – 2007Mezinárodní projekt MŠMT, Kontakt CZ-4 - „Charakterizace, modelování a aplikace fotonických krystalových vláken“.
2006 – 2007Mezinárodní projekt MŠMT, Cost OC142 – „Výzkum mikrostrukturních optických vláken interferometrickými metodami“.
2006 – 2008Projekt GAČR, 102/06/0284 - „Charakterizace, modelování a aplikace speciálních optických vláken“.
2008 – 2009Mezinárodní projekt MŠMT, Kontakt MEB050809 - „Výzkum fotonických krystalových vláken pro senzorické aplikace“.
2009 – Mezinárodní projekt MŠMT, Cost OC09020 – „Výzkum fotonických krystalových vláken interferenčními metodami“.
2010 – 2011Mezinárodní projekt MŠMT, Kontakt MEB051023 – „Nelineární vysoce dvojlomná fotonická krystalová vlákna“.
2011 – 2013 Projekt GAČR, P102/11/0675 - „Speciální optická vlákna pro zdroje superkontinua a senzory“.
2012 – 2014Mezinárodní projekt MŠMT, Cost LD12003 – „Výzkum nových vláknově- optických senzorů“.

Člen řešitelského kolektivu

2003 – 2005Projekt GAČR, 202/03/0776 – „Magnetooptické jevy v magnetických Nanostrukturách (hl. řešitel: prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.).
2005 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) pod MŠMT – „Výzkum optických vláken interferenčními metodami“ (hl. řešitelka: Ing. L. Knyblová).
2006 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) pod MŠMT – „Senzorické aplikace speciálních optických vláken“ (hl. řešitelka: Ing. L. Knyblová).
2007 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) pod MŠMT – „Měření optických materiálů a struktur metodami spektrální interferometrie v bílém světle“ (hl. řešitel: Ing. R. Chlebus).
2008 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) pod MŠMT – „Měření optických materiálů a vláken metodami spektrální tandemové interferometrie“ (hl. řešitel: Ing. R. Chlebus).
2009 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) pod MŠMT – „Měření optických vláken metodami spektrální interferometrie v bílém světle“ (hl. řešitelka: Mgr. M. Kadulová).
2008 – 2012Evropský projekt CZ.1.05/2.1.00/01.0040 „RMTVC – Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“ (hl. řešitel: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.).
2013 – 2018 Projekt LO1203 – „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum – program udržitelnosti“ (hl. řešitel: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.).
2015 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2015/173 pod MŠMT – „Nové optické vláknové senzory teploty“ (hl. řešitel: Ing. J. Militký).
2016 – Projekt MŠMT, ROZP2016/C20 – „Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů“, (hl. řešitel: prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček).
2018 – 2021Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007399 - „NKMEA – Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace“, (hl. řešitel: prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček).

Členství v odborných společnostech

Jednota českých a slovenských matematiků a fyziků, fyzikální sekce.
Česká a slovenská společnost pro fotoniku.
The Institute of Physics.
Optical Society of America.
European Optical Society.
The International Society for Optical Engineering.

Organizace mezinárodních konferencí – členství v programových výborech

Optical Fibers I: Technology (2005).
Optical Fibers II: Applications (2005).
15th Czech-Polish-Slovak Optical Conference (2006).
16th Polish-Slovak-Czech Optical Conference (2008).
17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference (2010).
19th Polish-Slovak-Czech Optical Conference (2014).
20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference (2016).
21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference (2018).

Publikační výstupy