VŠB-TU Ostrava

Ing. Iva Tkáčová Ph.D.

Osobní údaje:

Místo narození:Opava
E-mail:Iva.Bezdekova@vsb.cz
Tel.:+420 59 732 3112

Akademická a vědecká kvalifikace

2012 – Ing.: ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI),Obor: Matematické inženýrství, Zaměření: Matematická fyzika
2012 – 2017Ph.D. studium: ČVUT v Praze, FJFI, Obor: Matematické inženýrství, Zaměření: Matematická fyzika,

Průběh zaměstnání:

2013 – 2016výzkumný pracovník, Katedra fyziky, FJFI ČVUT v Praze
2017 – dosudodborný asistent, Katedra fyziky, VŠB - TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):4
H-index (WoS):3
Počet citací (bez autocitací):31
Počet citací (včetně autocitací):33

Výzkumné zaměření

Kvantová a klasická optika, kvantová informace, Riemannova Zeta a Xi funkce

Zahraniční stáže

2011 – 2017Aktivní účast na mezinárodních konferencích (přednáška): AQuA Student Congress on Quantum Information and Computation (Londýn, 2013); Quantum Simulations and Quantum Walks (Durban , South Africa, 2014); Student Colloquium and School on Mathematical Physics (Stará Lesná, Slovakia, 2015); School and Workshop on Mathematical Physics: Physics in fuzzy spaces (Stará Lesná, Slovakia, 2016)

Aktivní účast na mezinárodních konferencích/letních školách (poster): International Congresss on Mathematical Physics (Aalborg, Denmark, 2012); Noise Information and Complexity at Quantum Scale (Erice, Sicily, 2013); Workshop on Quantum Simulations and Quantum Walks (Pisa, Italy, 2013); Canadian Student Conference & Summer School on Quantum Information (QSSQI, Guelph, 2014); Central European Workshop on Quantum Optics (Warsaw, Poland, 2015); CoQuS Summer school (Vienna, Austria, 2015); International School of Physics „Enrico Fermi“: Foundations of quantum theory (Varenna, Italy, 2016); Workshop of Quantum Simulations and Quantum Walks (Prague, Czech Rep., 2016); Conference on Quantum Information and Quantum Control (Toronto, Canada, 2017)

Další: Workshop on Quantum Tomography (Singapore, 2011); Summer school on Quantum Information, Computing and Control (QuICC, Londýn, 2013);
2016 – Wigner Research Center Budapešť, Dr. Tamás Kiss, 2 týdny. Ulm University, Institut kvantové fyziky, spolupráce s prof. Wolfgangem Schleichem, 3 měsíce.
2017 – Ulm University, spolupráce s prof. Wolfgangem Schleichem (Institut kvantové fyziky), prof. Helmutem Maierem (Institut teorie čísel), prof. Dirkem Lebiedzem (Institut numerické matematiky), 2 týdny.

Účast na řešení výzkumných projektů

Člen řešitelského kolektivu

2011 – 2012Studentská grantová soutěž (SGS), „Řešitelné modely ve fyzice a informatice“ (hl. řešitel: prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.).
2013 – 2016GAČR, „Využití potenciálu kvantových procházek“ (hl. řešitel: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.).
2013 – 2015Studentská grantová soutěž (SGS), „Struktury a aplikace matematické fyziky“ (hl. řešitel: doc. Ing. Libor Šnobl, PhD.).

Organizace mezinárodních konferencí

Pomoc s organizací mezinárodní konference „Workshop of Quantum Simulations and Quantum Walks“ (Praha, listopad 2016, http://wqsqw2016.phys.cz/).

Publikační výstupy