VŠB-TU Ostrava

Doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.

Osobní údaje:

Místo narození:Ostrava
E-mail:dalibor.ciprian@vsb.cz
Tel.:+420 59 732 3398

Akademická a vědecká kvalifikace

1980 – 1985UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, obor Fyzikální elektronika a optika
1985 – UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, státní rigorózní zkouška (RNDr.) v oboru Fyzikální elektronika a optika (rok promoce 1986)
1992 – 1998UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav UK, doktorské studium (externí formou) v oboru Optoelektronika a kvantová optika
2017 - habilitace na VUT Brno v oboru Aplikovaná fyzika

Průběh zaměstnání:

1985 – 1986Katedra fyziky VŠB-TU Ostrava, odborná stáž v oboru experimentální fyziky na pracovišti laserové dilatometrie
1987 – 1995Institut fyziky, Fakulta hornicko-geologická, VŠB-TU Ostrava, odborný pracovník vedy a výzkumu
1996 – 2015Institut fyziky, Fakulta hornicko-geologická, VŠB-TU Ostrava, akademický pracovník - odborný asistent
2016 – 2017Katedra fyziky, VŠB-TU Ostrava, akademický pracovník - odborný asistent
2018 – dosudKatedra fyziky FEI, TU Ostrava, akademický pracovník - odborný asistent

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):116
H-index (WoS):18
Počet citací (bez autocitací):509
Počet citací (včetně autocitací):787

Odborné zaměření

2005 – dosud spektrální interferometrie a její aplikace, vláknová optika, elektromagnetická optika - modelování šírení vln v optických vláknech, rezonance povrchových plazmonu (SPR) ve strukturách vláknové optiky, SPR senzory
1990 – 2004 elektromagnetická optika vrstevnatých prostredí, magneto-optika, planární vlnovody (tmavá vidová spektroskopie), modelování šírení vln v anizotropních periodických strukturách (metoda RCWA), modelování magnetických polí
1987 – 1989 laserová dilatometrie horninových vzorku

Stáže v zahranicí

1989 – Warsaw University of Technology, Polsko, odborná stáž (5 týdnu)
1995 – 1997 Kyushu University, Fukuoka, Japonsko, vedecký studijní pobyt (18 mesícu)

Účast na řešení výzkumných projektů

Hlavní řešitel

FRVŠ „Podpora prípravy predmetu pro výuku nanotechnologií na bázi mezinárodní spolupráce,“ 3253/2005

Člen řešitelského kolektivu

GA ČR
2011 – 2013„Speciální optická vlákna pro zdroje superkontinua a senzory,“ 102/11/0675
2006 – 2008„Charakterizace, modelování a aplikace speciálních optických vláken,“ 102/06/0284
2006 – 2008„Reflexní a vlnovodné jevy v magnetických nanostrukturách,“ 202/06/0531
2003 – 2005„Magnetooptické jevy v magnetických nanostrukturách,“ 202/03/0776
2001 – 2003„Vlnovodné a magnetooptické reflexní jevy v tenkých vrstvách a nízkodimenzionálních systémech“ , 202/01/0077,
1998 – 2000„Teoretická a experimentální analýza šírení svetla v magnetických planárních a periodických strukturách“, 202/98/0235
MŠMT Kontakt
2010 – 2011„Nelineární vysoce dvojlomná fotonická krystalová vlákna“, MEB051023
2008 – 2009„Výzkum fotonických krystalových vláken pro senzorické aplikace“, MEB050809
2006 – 2007„Charakterizace, modelování a aplikace fotonických krystalových vláken“, CZ-4
1998 – 2000„Teoretické a experimentální studium aplikací magnetooptických tenkých vrstev“, ME 174
COST
2012 – 2014„Výzkum nových vláknove-optických senzoru,“ LD12003
2009 – 2009„Výzkum fotonických krystalových vláken interferencními metodami,“ OC09020
2006 – 2007„Výzkum mikrostrukturních optických vláken interferometrickými metodami,“ OC142

Projekty vetšího rozsahu na VŠB-TU Ostrava

Regionální materiálove technologické výzkumné centrum (RMTVC), 2010-2015, senior researcher
IT4Innovations (Centrum excelence), 2011-2015, junior researcher

Publikační výstupy