VŠB-TU Ostrava

RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.

Místo narození:

Ostrava, Česká republika

Vzdělání:

Praxe:

Vědecká činnost:

optika anizotropních vrstevnatých prostředí a periodických struktur, magneto-optika

Zahraniční stáže:

Účast na českých grantových projektech:

GAČR, FRVŠ, KONTAKT (Japonsko), Barrande (Francie)

Členství:

JČMF, SPIE

Publikační činnost:

Seznam publikací (.doc)