VŠB-TU Ostrava

Kontakty

Vedení Katedry fyziky

Sekretářka Katedry fyziky

Zaměstnanci Katedry fyziky

jménofunkcee-mailová adresatelefonmístnost
doc. Dr. RNDr. Petr Alexa      garant výuky na FAST petr.alexa (zavináč) vsb.cz59-732 3100A 948
Ing. Iva Tkáčová, Ph.D.     odborný asistentiva.tkacova(zavináč) vsb.cz59-732 3112A 952
doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.      garant vyuky na FSdalibor.ciprian(zavináč) vsb.cz59-732 3398A 940
Ing. Lucie Gembalová, Ph.D.      odborný asistentlucie.gembalova(zavináč) vsb.cz59-732 3112A 952
Ing. Michal Gryga, Ph.D.     odborný asistentmichal.gryga (zavináč) vsb.cz59-732 3287F212
prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.     garant vyuky na HGFlibor.hlavac (zavináč) vsb.cz59-732 3102
59-732 3157
A 928
J 163
doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.     garant vyuky na FBIirena.hlavacova (zavináč) vsb.cz59-732 3102
59-732 3157
A 928
J 163
prof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.     docentpetr.hlubina (zavináč) vsb.cz59-732 3134A 946
Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.     odborná asistentkakamila.hrabovska (zavináč) vsb.cz59-732 3158A 947
Ing. Jakub Chylek      doktorandjakub.chylek (zavináč) vsb.cz59-732 3287F 212
Ing. Roman Kaňok     doktorandroman.kanok (zavináč) vsb.cz59-732 3287F 212
prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček     garant výuky na FMTjiri.lunacek (zavináč) vsb.cz59-732 4111A 950
Ing. Marek Nikodým, Ph.D.     odborný asistentmarek.nikodym (zavináč) vsb.cz59-732 3158A 947
RNDr. Josef Poláček, CSc.      odborný asistentjosef.polacek (zavináč) vsb.cz59-732 3101A 932
Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.      odborný asistentradim.uhlar (zavináč) vsb.cz59-732 4481A 952
prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.    garant výuky na FEIondrej.zivotsky (zavináč) post.cz59-732 3361A 930
Ing. Rostislav Pastrňák THP pracovníkrostislav.pastrnak (zavináč) vsb.cz59-732 4541J 107
Jiří Duda dělníkjiri.duda (zavináč) vsb.cz59-732 4543J 108
Ivana Šindlářová sekretářkaivana.sindlarova (zavináč) vsb.cz59-732 3209A 951

Laboratoře a učebny:

laboratořtelefonmístnost
Místnost pro doktorandy59-732 3287F 212
Studetská laboratoř pro HGF
odpovědný vedoucí: Dr. Josef Poláček
59-732 3378F 213
Studetská laboratoř pro FEI a FAST
odpovědný vedoucí: Dr. Lucie Gembalova
59-732 4481F 328
Studentská laboratoř pro AF a Nanotechnologie
odpovědný vedoucí: doc. Dalibor Ciprian
59-732 3373G 409
Laboratoř magnetické defektoskopie
odpovědný vedoucí: Dr. Kamila Hrabovská
59-732 3366G 427
Studentská laboratoř pro AF a Nanotechnologie
odpovědný vedoucí: Dr. Radim Uhlář
59-732 3369G 428
Studentská laboratoř pro AF a Nanotechnologie
odpovědný vedoucí: Dr. Radim Uhlář
59-732 5420G 331
Studentská laboratoř - přípravna  F 221
Studetská laboratoř pro FMT
odpovědný vedoucí: Dr. Radim Uhlář
59-732 3380F 222
Laboratoř magnetismu a nízkých teplot
odpovědný vedoucí: prof. Ondřej Životský
59-732 3360 J 110
Laboratoř magnetické diagnostiky
odpovědný vedoucí: prof. Ondřej Životský
59-732 3364J 114, J115
Laboratoř kapalinového paprsku
odpovědný vedoucí: prof. Libor Hlaváč
59-732 3157J 163, J 165
Laboratoř gama spektrometrie a neutronové
aktivační analýzy
odpovědný vedoucí: doc. Petr Alexa
    L 006, L 007
Laboratoř magnetooptiky
odpovědný vedoucí: doc. Dalibor Ciprian
59-732 5318F308
Laboratoř magneto-optické Kerrovy mikroskopie
odpovědný vedoucí: Dr. Kamila Hrabovská
59-732 9376CPIT B104
Laboratoř interferometrie
odpovědný vedoucí: prof. Petr Hlubina
59-732 3338G408
Laboratoř plazmoniky a vláknové optiky
odpovědný vedoucí: prof. Petr Hlubina
59-732 3382G410
učebnatelefonmístnost
Učebna katedry59-732 5494 J 204
Učebna katedry59-732 3349 D 113
Učebna - knihovna    A 949