VŠB-TU Ostrava

Aplikovaná jaderná fyzika

Laboratoře gama spektrometrie a neutronové aktivační analýzy

Vybavení


DT neutronový generátor
DT neutronový generátor

Scintilační spektrometr gama záření
Scintilační spektrometr gama záření

Polovodičový spektrometr gama záření
Polovodičový spektrometr gama záření

Cíle a zaměření:

Spektrometrie gama záření

Neutronová fyzika

Monte Carlo simulace radiačních polí

Modely atomových jader

Spolupráce:

Domácí spolupráce

Zahraniční spolupráce

Účast na řešení projektů:

Nejvýznamnější publikace :

Experimentální a teoretická jaderná fyzika:

Aplikovaná jaderná fyzika:

Kontakty:

Vedoucí výzkumné skupiny:

Členové výzkumné skupiny:

PH.D. studenti:

Ing. studenti: