VŠB-TU Ostrava

Aplikovaná jaderná fyzika

Studiem tohoto studijního směru získají posluchači širší přehled v oblasti aplikované jaderné fyziky.

Studenti se seznámí:

Studenti se naučí: