VŠB-TU Ostrava

Mgr. Radim Uhlář Ph.D.

Místo narození:

Frýdek-Místek, Česká republika

Pedagogická kvalifikace:

Praxe:

Vědecká činnost:

Simulace transportu neutronů a fotonů v prostředí, výpočet hustoty toku neutronů a fotonů, dozimetrické výpočty včetně stanovení dávky záření pohlcené fantomem výpočetním kódem A General Monte Carlo N-Particle Transport Code (MCNP); měření aktivity vzorků polovodičovým a scintilačním detektorem; neutronová aktivační analýza.

Zahraniční stáže:

Imperial College, London, MCNP5/MCNPX Intermediate Training Course (4.11. - 11.11. 2011)

Publikační činnost

Seznam publikací (.pdf)

Informace pro studenty

http://homel.vsb.cz/~uhl72