VŠB-TU Ostrava

doc. Dr. RNDr. Petr Alexa

Osobní údaje:

Místo narození:Praha
E-mail:petr.alexa@vsb.cz
Tel.:+420 59 732 3100

Akademická a vědecká kvalifikace

1989 – (RNDr.): MFF UK Praha, obor: Jaderná fyzika
1995 – (Dr.): MFF UK Praha, obor: Jaderná fyzika
2010 – (doc.): MFF UK Praha, obor: Jaderná fyzika

Průběh zaměstnání:

1995 – 2008odborný asistent, Institut fyziky a měřící techniky VŠCHT Praha
2008 – 2010odborný asistent, Institut fyziky, HGF, VŠB - TU Ostrava
2010 – 2016docent, Institut fyziky, HGF, VŠB - TU Ostrava
2016 – dosuddocent, Katedra fyziky, VŠB - TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):62
H-index (WoS):11
Počet citací (bez autocitací):274
Počet citací (včetně autocitací):313

Výzkumné zaměření

Teorie atomového jádra, gama spektrometrie, neutronová aktivační analýza, stavební fyzika

Zahraniční stáže

1993 – 1995Univerzita Ludvíka-Maxmiliána, Mnichov, Sektion Physik, prof. J. de Boer (22 měsíců)

Účast na řešení výzkumných projektů

Hlavní řešitel

2019 – 2022Projekt bezpečnostního výzkumu ministerstva vnitra VI20192022171 “Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů” (hl. řešitel za VŠB-TUO)
2014 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2014/71 „Radioaktivita v ovzduší a dešťových srážkách v Moravskoslezském kraji“

Člen řešitelského kolektivu

2010 – 2014Evropský projekt CZ.1.05/2.1.00/01.0040 „ICT – Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“ (hl. řešitel: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.).
2015 – 2019Projekt LO1406 – „ICT – program udržitelnosti“ (hl. řešitel: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.).
2015 – Evropský projekt CZ.1.05/2.1.00/19.0379 „Infrastruktura pro analytiku vybraných surovin“ (hl. řešitel: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.).
2016 – Projekt Visegradského fondu „Slezský přeshraniční workshop aplikované fyziky“ (hl. řešitel: prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček).
2017 – Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2017/89 „Kalibrace, neutronová spektrometrie a dozimetrie DT neutronových generátorů při nízkých neutronových tocích“ (hl. řešitel: Mgr. Radim Uhlář, PhD.).
2017 – Centralizovaný rozvojový projekt CRP2017/C18 „Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení“ (hl. řešitel: prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček).

Členství v odborných společnostech

Jednota českých matematiků a fyziků (člen fyzikální vědecké sekce).

Publikační výstupy