VŠB-TU Ostrava

Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa

Místo narození

Praha, Česká Republika

Akademická a vědecká kvalifikace:

Praxe:

Vědecká činnost:

Jeho vědecká a odborná činnost je zaměřena do oblasti teoretické a experimentální jaderné fyziky a fyziky pevných látek.

Publikační činnost:

Je autorem nebo spoluautorem 30 článků v mezinárodních recenzovaných časopisech s IF, 20 prací ve sbornících z konferencí a editorem 1 sborníku z mezinárodní konference.