RNDr. Josef Poláček CSc.

  • Užitné vzory a patenty:


  • Užitné vzory a patenty:

    Poláček J., Hlaváč L.: Zařízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku a způsob modulace kapalinového toku. Patent č. 303267, z roku 2012

    Poláček J., Hlaváč L.: Zařízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku a způsob modulace kapalinového toku. Užitný vzor č. 22327, z roku 2011