VŠB-TU Ostrava

Ing. Roman Kaňok

Osobní údaje:

Místo narození:Frýdek-Místek, Česká republika
E-mail:roman.kanok@vsb.cz
Tel.: +420 59 732 3287

Akademická a vědecká kvalifikace

2014 – Bc.: VŠB - TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, obor: Aplikovaná fyzika
2017 – Ing.: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor: Aplikovaná fyzika

Průběh zaměstnání:

2019 – 2021Vědecko - výzkumný pracovník Junior, Katedra fyziky, VŠB - TU Ostrava
2020 – dosudAsistent bez vědecké hodnosti, Katedra fyziky, VŠB - TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):4
H-index (WoS):0
Počet citací (bez autocitací):0
Počet citací (včetně autocitací):0

Výzkumné zaměření

Optické senzory, plazmonika, tenké vrstvy.

Účast na řešení výzkumných projektů

Hlavní řešitel

2021 -Projekt RPP2021/86 - „Příprava nové laboratorní úlohy, odborných přednášek a exkurzí z fyziky pro střední školy“

Člen řešitelského kolektivu

2018 - 2021Evropský projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007399 „Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace“
2020 Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2020/45 pod MŠMT - „Diagnostika, charakterizace a modelování vybraných materiálů a jejich fyzikální vlastností“
2019 Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2019/26 pod MŠMT - „Charakterizace materiálů z hlediska jejich optických, magnetických a mechanických vlastností a jejich interakce se zářením“
2018 Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2018/44pod MŠMT - Teoretická a experimentální analýza optických senzorů založených na povrchové plazmonové rezonanci

Publikační výstupy