VŠB-TU Ostrava

Ing. Jakub Chylek

Osobní údaje:

Místo narození:Ostrava, Česká republika
E-mail:jakub.chylek@vsb.cz
Tel.: +420 59 732 3287

Akademická a vědecká kvalifikace

2015 – 2018Bc.: VŠB-TU Ostrava, Univerzitní studijní programy, obor: Aplikovaná fyzika
2018 – 2020Ing.: VŠB-TU Ostrava, Univerzitní studijní programy, obor: Aplikovaná fyzika

Průběh zaměstnání:

2018 – 2021Vědecko - výzkumný pracovník Junior, Katedra fyziky, VŠB - TU Ostrava
2021 – dosudasistent bez vědecké hodnosti, Katedra fyziky, VŠB - TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):4
H-index (WoS):2
Počet citací (bez autocitací):17
Počet citací (včetně autocitací):19

Výzkumné zaměření

Optické senzory, plazmonika, tenké vrstvy

Účast na řešení výzkumných projektů

Člen řešitelského kolektivu

2018 - 2021Evropský projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007399 „Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace"
2020 -Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2020/45 pod MŠMT - „Diagnostika, charakterizace a modelování vybraných materiálů a jejich fyzikální vlastností“
2019 -Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2019/26 pod MŠMT - „Charakterizace materiálů z hlediska jejich optických, magnetických a mechanických vlastností a jejich interakce se zářením“
2018 -Projekt studentské grantové soutěže (SGS) SP2018/44 pod MŠMT - „Teoretická a experimentální analýza optických senzorů založených na povrchové plazmonové rezonanci“

Publikační výstupy