Ing. Iva Bezděková

 • Články v časopisech s IF
 • Příspěvky ve sbornících mezinárodních konferencí
 • Závěrečné práce


 • Články v časopisech s IF:

  I. Bezděková, M. Štefaňák, I. Jex, Suitable bases for qunatum walks with Wigner coins, Physical Review A, 92, 022347, 2015 (dostupné na: https://arxiv.org/abs/1509.00960).

  M. Štefaňák, I. Bezděková, I. Jex, Limit distributions of three-state quantum walks: The role of coin eigenstates, Physical Review A, 90, 012342, 2014 (dostupné na: https://arxiv.org/abs/1405.7146).

  M. Štefaňák, I. Bezděková, I. Jex, Stability of point spectrum for three-state quantum walks on a line, Quantum Information & Computation, 14, 1213, 2014 (dostupné na: https://arxiv.org/abs/1309.7835).

  M. Štefaňák, I. Bezděková, I. Jex, Continuous deformations of the Grover walk preserving localization, European Physical Journal D, 66, 142, 2012 (dostupné na: https://arxiv.org/abs/1206.0881).

  Příspěvky ve sbornících mezinárodních konferencí:

  M. Štefaňák, I. Bezděková, I Jex, Limit density of 2D quantum walk: zeroes of the weight function, Interdisciplinary Information Sciences, 23, 1, 2017 (dostupné na: https://arxiv.org/abs/1701.00408).

  Závěrečné práce :

  I. Bezděková, Quantum walks with point spectrum, Disertační práce, FJFI ČVUT v Praze, 2017, (dostupné online brzy).

  I. Bezděková, Spreading of the quantum walk as a wave phenomenon, Diplomová práce, FJFI ČVUT v Praze, 2012, (dostupné na: https://physics.fjfi.cvut.cz/publications/mf/2009/bezdekova_thesis.pdf).


  Nahoru