VŠB-TU Ostrava

Věda a výzkum

Odborné specializace

Odborné specializace 

Odborné specializace:

Aplikovaná jaderná fyzika (doc. Alexa)
Progresivní technologie porušování materiálů (prof. Hlaváč)
Optická diagnostika (doc. Hlubina)
Optická spektroskopie (doc. Postava)
Speciální materiály a technologie (doc. Dvorský)
Magnetické vlastnosti materialů   Verze(English) (doc. Životský)