VŠB-TU Ostrava

Mgr. Jana Trojková, Ph.D.

Osobní údaje:

Místo narození:        Brno
E-mail:          jana.trojkova@vsb.cz
Tel.:           +420 59 732 3398

Akademická a vědecká kvalifikace

1993 – Mgr.: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, kombinace matematika-fyzika
2002 – Ph.D.: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor: Obecné otázky fyziky, téma dizertační práce: O vývoji lokalizovaných stavů

Průběh zaměstnání:

1998 – 2016odborný asistent, Institut fyziky, HGF, VŠB – TU Ostrava
2004 – 2012vedoucí oddělení fyzikálních experimentů, Institut fyziky, HGF, VŠB – TU Ostrava
2012 – 2015tajemník Institu fyziky, HGF, VŠB – TU Ostrava
2016 – odborný asistent, zástupce vedoucího pro studium, Katedra fyziky VŠB – TU Ostrava

Publikační činnost:

Počet publikací (WoS):      12
H-index (WoS):            3
Počet citací (bez autocitací):        8
Počet citací (včetně autocitací):       11

Výzkumné zaměření

Hlavními oblastmi zájmu jsou fyzika mikrosvěta, fyzika pevných látek, nanomateriály, magnetické vlastnosti materiálů a jejich analýza.

Účast na řešení výzkumných projektů

Člen řešitelského kolektivu

2017 – RMTVC – Regionální materiálově technické výzkumné centrum – program udržitelnosti (hl. řešitel prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.).
2016 – 2017Projekt Visegradského fondu „Slezský přeshraniční workshop aplikované fyziky“ (hl. řešitel: prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček).

Pedagogické zaměření

Vyučuje předměty z oblasti fyziky mikrosvěta, elektronové struktury pevných látek, optiky, všeobecné fyzikální kurzy
Věnuje se celoživotnímu vzdělávání a e-learningu, spolupráci se SŠ a popularizaci fyziky – realizuje přednášky a exkurze pro SŠ, podílí se na Noci vědců, projektu Zlepši si techniku, dnech otevřených dveří, organizuje letní školy aplikované fyziky na VŠB-TUO.

Účast na řešení pedagogických projektů

FRVŠ 2353/2006: Modernizace laboratoře pro výuku předmětu Fyzikální měření (hlavní řešitel)
FRVŠ 1088/2008 Inovace laboratoří fyziky a chemie pro praktickou výuku studentů nově akreditovaného studijního programu Nanotechnologie (hlavní řešitel)
FRVŠ 2896 /2011 Inovace laboratoře pro praktická cvičení z fyziky studentů elektrooborů a nanotechnologií (spoluřešitel, hlavní řešitel: RNDr. Richard Dvorský, PhD.)

Publikační výstupy