VŠB-TU Ostrava

Mgr. Jana Trojková, Ph.D.

Místo narození:

Brno, Česká republika

Vzdělání:

Praxe:

od 1998 dosud Institut fyziky HGF VŠB TUO, odborný asistent

Vědecká činnost:

hlavními oblastmi zájmu jsou fyzika mikrosvěta a kvantová fyzika příprava a charakterizace nanočástic a nanomateriálů.

Účast na českých grantových projektech:

spoluřešitel zejména pedagogických grantů FRVŠ, ESF

Členství:

JČMF

Publikační činnost:

Seznam publikací (.doc)