VŠB-TU Ostrava

Laboratoř magnetooptiky

Měřicí metoda:

Intenzitní diferenciální magneto-optická metoda s využitím vektorové magnetometrie, studium lineárních a kvadratických magneto-optických jevů.

Přístrojové vybavení:

Červená laserová dioda (670 nm), modrý laser (405 nm), IČ laser (1550 nm), foto-elastický modulátor (PEM), polarizátory, Wollastonův hranol, čtvrt-vlnová destička, Si detektory, Lock-in zesilovač, napájecí zdroj Kepco, antivibrační stůl, Teslametr, DAQ převodníky, vzduchové cívky a cívky s pólovými nástavci, držák vzorku s možností rotace a posuvu v osách xyz, držák sloužící k namáhání vzorku.

Zkoumané materiály:

Pevné feromagnetické a ferimagnetické materiály – tenké vrstvy, multivrstvy, amorfní a nanokrystalické materiály na bázi Fe, Co a Ni.

Zkoumané vlastnosti materiálů:

Laboratoř magneoptiky
Laboratoř magnetooptiky