VŠB-TU Ostrava

Laboratoř magnetismu a nízkých teplot

Měřicí metoda:

Magnetometrie založená na vibrujícím vzorku.

Přístrojové vybavení:

Vibrační vzorkovací magnetometr (VSM) firmy Microsense, vektorové cívky zajišťující citlivost k longitudinální a transverzální komponentě magnetizace, sada držáků vzorků z materiálu Pyrex, analytické váhy VIBRA HTR-220 CE, exsikátor Autostar, Dewarovy nádoby na kapalný dusík (25 a 35 litrů)

Zkoumané materiály:

Pevné feromagnetické a ferimagnetické materiály – tenké vrstvy, multivrstvy, objemové magnetické materiály, amorfní a nanokrystalické materiály na bázi Fe, Co a Ni; magnetické prášky a kapaliny.

Zkoumané vlastnosti materiálů:


Tab. 1 Technické parametry vibračního magnetometru VSM

Maximální magnetické pole26 000 Oe při mezeře 5 mm mezi pólovými nástavci
24 000 Oe při mezeře 10 mm mezi pólovými nástavci
Rozlišení pole a šumRozsahRozlišení (Oe)Šum (rms, Oe)
32 kOe 10,050
3,2 kOe 0,10,015
320 Oe 0,010,010
32 Oe 0,0010,004
Magnetický momentDynamický rozsah

0,1 μemu – 100 emu
Šum (bez středování smyček)

1 μemu při mezeře 5 mm
mezi pólovými nástavci

1,5 μemu při mezeře 10 mm
mezi pólovými nástavci>
Rozměry měřených vzorkůOmezeny pouze v jedné ose mezerou pólových nástavců (min. 5 mm, max. 85 mm), ostatní rozměry neomezeny
Teplotní měřeníRozsah teplot

-170°C až 720°C, rozlišení 0,1°C
Maximálni magnetické pole

21 000 Oe
Rozměry vzorků

Teplotní komora má tvar válce s vnitřním průměrem 10 mm a
výškou 50 mm
Měření magnetické rezistenceRozsah odporů

1mΩ až 1MΩ
Rozsah teplot

-150°C až 400°C
Rozměry vzorků

Kvádr o šířce 3 mm, min. délce 10 mm a max. výšce 3 cm


Laboratoř magnetismu a nízkých teplot
Laboratoř magnetismu a nízkých teplot